Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zamówienia poniżej 130 tys. zł

Wykonanie robót utrzymaniowo – naprawczych nawierzchni kolejowej: wymiana 350 szt. podkładów drewnianych na szlaku Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej, w ramach realizacji przedsięwzięcia: „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej „Ponidzie”

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

STWiORB

Instrukcja dla wykoinawców

DTSR

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do utrzymania szlaku kolejowego, na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie”

Zapytanie ofertowe

Instrukcja dla wykonawców

OPZ

umowa wzór

Informacja z otwarcia ofert.doc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup wraz z dostawą 400 sztuk podkładów wąskotorowych 2WB w ramach realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie”

Instrukcja dla wykonawców

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracowanie Dokumentacji Systemu Utrzymania dla taboru wąskotorowego na potrzeby projektu pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”.

Zapytanie ofertowe

Szablon DSU

Wzór umowy

Instrukcja dla Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnieciu postępowania

Remont części pokrycia dachowego budynku hali napraw położonego na terenie kolejki wąskotorowej w Jędrzejowie

Zapytanie ofertowe

OPZ

Instrukcja dla wykonawców

Zał.-4-STWiORB

Umowa – WZÓR

Inf. z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do utrzymania szlaku kolejowego, na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej „Ponidzie” .

Zapytanie ofertowe

OPZ

Instrukcja dla wykonawcow

umowa wzór

informacja z otwarcia ofert.doc

Zawiadomienie o wyb orze najkorzystniejszej oferty.doc

 

Zapytanie ofertowe

OPZ

Instrukcja-dla-wykonawcow

umowa wzór

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

Instrukcja dla wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert po zmianie

Zawiadomienie o wyborze oferty