Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zamówienia poniżej 130 tys. zł

Zapytanie ofertowe

OPZ

Instrukcja-dla-wykonawcow

umowa wzór

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

Instrukcja dla wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert po zmianie

Zawiadomienie o wyborze oferty