Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wykonanie robót utrzymaniowo – naprawczych nawierzchni kolejowej: wymiana 350 szt. podkładów drewnianych na szlaku Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej, w ramach realizacji przedsięwzięcia: „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej „Ponidzie”

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

STWiORB

Instrukcja dla wykoinawców

DTSR

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty