Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawozdania finansowe

Zestawienie funduszy

Rachunek zysków i strat

Bilans za 2023

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa aktualna

Bilans jednostki

Inf. dodatkowa

Informacja dod

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa – załącznik

Bilans2019

Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostkikti

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa – załącznik

Rachunek Zysków i Strat