Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do utrzymania szlaku kolejowego, na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie”

Zapytanie ofertowe

Instrukcja dla wykonawców

OPZ

umowa wzór

Informacja z otwarcia ofert.doc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty