Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia naboru: 19.02.2024 r.

Komórka organizacyjna: Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018

Oferowane stanowisko: Główny specjalista ds. finansowo-księgowych – koordynator w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy

Termin składania dokumentów: 29.02.2024 r.

Ilość etatów: 1/2

Ogłoszenie 2-24

Data ogłoszenia naboru: 08.02.2024 r.

Komórka organizacyjna:Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018

Oferowane stanowisko: Koordynator ds. finansowo-księgowych w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy

Termin składania dokumentów: 19.02.2024 r.

Ilość etatów: 1

ogłoszenie 1-24

Data ogłoszenia naboru: 14.06.2023 r.

Komórka organizacyjna: Sekcja ds. finansowo – księgowych

Oferowane stanowisko: księgowy

Termin składania dokumentów: 26.06.2023 r.

Ilość etatów: 1

4-1 Ogłoszenie o naborze Księgowy

Data ogłoszenia naboru: 01.03.2023 r.

Komórka organizacyjna: Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. monitorowania realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy.

Termin składania dokumentów: 13.03.2023 r.

Ilość etatów: 1

Ogłoszenie nr 3-23

Data ogłoszenia naboru: 15.02.2023 r.

Komórka organizacyjna: Sekcja ds. inwestycyjno-administracyjnych; Sekcja ds. kolejki wąskotorowej

Oferowane stanowisko: Specjalisty ds. inwestycji

Termin składania dokumentów: 27.02.2023 r.

Ilość etatów: 1

Ogłoszenie nr 2-23

Data ogłoszenia naboru: 30.01.2023 r.

Komórka organizacyjna: Sekcja ds. inwestycyjno-administracyjnych; Sekcja ds. kolejki wąskotorowej

Oferowane stanowisko: Specjalisty ds. inwestycji

Termin składania dokumentów: 08.02.2023 r.

Ilość etatów: 1

Ogłoszenie 1-23

Data ogłoszenia naboru: 17.11.2022 r.

Komórka organizacyjna: Sekcja ds. inwestycyjno-administracyjnych; Sekcja ds. kolejki wąskotorowej

Oferowane stanowisko: Specjalisty ds. inwestycji

Termin składania dokumentów: 28.11.2022 r.

Ilość etatów: 1

ogłoszenie 15-22

Data ogłoszenia naboru: 14.11.2022 r.

Komórka organizacyjna: Sekcja d/s kolejki wąskotorowej: Świętokrzyska Kolejka Wąskotorowa Ciuchcia Ponidzie z siedzibą w Jędrzejowie

Oferowane stanowisko: Samodzielny referent ds. kolejowych

Termin składania dokumentów: 25.11.2022 r.

Ilość etatów: 1

ogłoszenie 14-22

Data ogłoszenia naboru: 19.10.2022 r.

Komórka organizacyjna: Sekcja ds. inwestycyjno-administracyjnych; Sekcja ds. kolejki wąskotorowej

Oferowane stanowisko: Głównego specjalisty ds. inwestycji

Termin składania dokumentów: 15.11.2022 r.

Ilość etatów: 1

ogłoszenie 13-22

Data ogłoszenia naboru: 15.09.2022 r.

Komórka organizacyjna: Sekcja ds. administracyjnych w Krzyżanowicach Średnich

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. promocji i marketingu z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach

Termin składania dokumentów: 26.09.2022 r.

Ilość etatów: 1

ogłoszenie12