Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia naboru: 17.03.2021 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. inwestycyjno-administracyjnych
Oferowane stanowisko: Specjalista ds. inwestycji
Termin składania dokumentów:
29.03.2021 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 3-21

Data ogłoszenia naboru: 08.02.2021 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. inwestycyjno-administracyjnych
Oferowane stanowisko: Główny specjalista ds. inwestycji
Termin składania dokumentów:
18.02.2020 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 2-21

Data ogłoszenia naboru: 08.02.2021 r.
Komórka organizacyjna:
Samodzielne stanowisko
Oferowane stanowisko: Główny specjalista ds. zamówień publicznych
Termin składania dokumentów:
18.02.2020 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 1-21

Data ogłoszenia naboru: 02.11.2020 r.
Komórka organizacyjna:
Zespół ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
Oferowane stanowisko: Referent ds. planów ochrony parków krajobrazowych
Termin składania dokumentów:
20.11.2020 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 10-20

Data ogłoszenia naboru: 02.11.2020 r.
Komórka organizacyjna:
Zespół ds. ochrony przyrody
Oferowane stanowisko: Referent ds. planów ochrony parków krajobrazowych
Termin składania dokumentów:
20.11.2020 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 9-20

Data ogłoszenia naboru: 14.09.2020 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. kolejki wąskotorowej
Oferowane stanowisko: Starszy specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych
Termin składania dokumentów:
24.09.2020 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie 8-20

Data ogłoszenia naboru: 14.09.2020 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. kolejki wąskotorowej
Oferowane stanowisko: Starszy specjalista ds. marketingu i promocji
Termin składania dokumentów:
24.09.2020 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie 7-20

Data ogłoszenia naboru: 14.09.2020 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. finansowo-księgowych
Oferowane stanowisko: Starszy księgowy
Termin składania dokumentów:
24.09.2020 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 6-20

Data ogłoszenia naboru: 30.06.2020 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018
Oferowane stanowisko: Specjalista ds. ochrony organizmów wodnych w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy
Termin składania dokumentów:
13.07.2020 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 5-20

Data ogłoszenia naboru: 17.04.2020 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018
Oferowane stanowisko: Specjalista ds. ochrony organizmów wodnych w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy
Termin składania dokumentów:
27.04.2020 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 4-20