Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia naboru: 14.09.2020 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. kolejki wąskotorowej
Oferowane stanowisko: Starszy specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych
Termin składania dokumentów:
24.09.2020 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie 8-20

Data ogłoszenia naboru: 14.09.2020 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. kolejki wąskotorowej
Oferowane stanowisko: Starszy specjalista ds. marketingu i promocji
Termin składania dokumentów:
24.09.2020 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie 7-20

Data ogłoszenia naboru: 14.09.2020 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. finansowo-księgowych
Oferowane stanowisko: Starszy księgowy
Termin składania dokumentów:
24.09.2020 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 6-20

Data ogłoszenia naboru: 30.06.2020 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018
Oferowane stanowisko: Specjalista ds. ochrony organizmów wodnych w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy
Termin składania dokumentów:
13.07.2020 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 5-20

Data ogłoszenia naboru: 17.04.2020 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018
Oferowane stanowisko: Specjalista ds. ochrony organizmów wodnych w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy
Termin składania dokumentów:
27.04.2020 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 4-20

Data ogłoszenia naboru: 03.02.2020 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. kolejki wąskotorowej
Oferowane stanowisko: Kierownik sekcji ds. kolejki wąskotorowej
Termin składania dokumentów:
14.02.2020 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 3-20

Data ogłoszenia naboru: 20.01.2020 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. kolejki wąskotorowej
Oferowane stanowisko: Kierownik sekcji ds. kolejki wąskotorowej
Termin składania dokumentów:
31.01.2020 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 2-2020

Data ogłoszenia naboru: 20.01.2020 r.
Komórka organizacyjna:
Samodzielne stanowisko pracy ds. turystyki i rekreacji
Oferowane stanowisko: Starszy specjalista ds. turystyki i rekreacji
Termin składania dokumentów:
31.01.2020 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 1-2020

Data ogłoszenia naboru: 16.05.2019 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018
Oferowane stanowisko: specjalista ds. promocji w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy
Termin składania dokumentów:
27.05.2019 r.
Ilość etatów:
1/2

ogłoszenie nr 9-19

Data ogłoszenia naboru: 26.03.2019 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. administracyjnych
Oferowane stanowisko: Kierownik sekcji ds. administracyjnych w Krzyżanowicach Średnich
Termin składania dokumentów:
08.04.2019 r.
Ilość etatów:
1

Ogłoszenie nr 8-19