Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia naboru: 15.09.2022 r.

Komórka organizacyjna: Sekcja ds. administracyjnych w Krzyżanowicach Średnich

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. promocji i marketingu z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach

Termin składania dokumentów: 26.09.2022 r.

Ilość etatów: 1

ogłoszenie12

Data ogłoszenia naboru: 15.09.2022 r.

Komórka organizacyjna: Sekcja ds. administracyjnych w Krzyżanowicach Średnich

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. edukacji z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach

Termin składania dokumentów: 26.09.2022 r.

Ilość etatów: 1

ogłoszenie 11

Data ogłoszenia naboru: 25.08.2022 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. administracyjnych w Krzyżanowicach Średnich
Oferowane stanowisko: Specjalista ds. organizacyjnych z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach
Termin składania dokumentów:
05.09.2022 r.
Ilość etatów:
1

Ogłoszenie nr 10-22

Data ogłoszenia naboru: 25.08.2022 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. administracyjnych w Krzyżanowicach Średnich
Oferowane stanowisko: Specjalista ds. promocji i marketingu z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach
Termin składania dokumentów:
05.09.2022 r.
Ilość etatów:
1

Ogłoszenie nr 9-22

Data ogłoszenia naboru: 25.08.2022 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. administracyjnych w Krzyżanowicach Średnich
Oferowane stanowisko: Specjalista ds. edukacji z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach
Termin składania dokumentów:
05.09.2022 r.
Ilość etatów:
1

Ogłoszenie nr 8-22

Data ogłoszenia naboru: 12.08.2022 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. administracyjnych w Krzyżanowicach Średnich
Oferowane stanowisko: Specjalista pełniący obowiązki koordynatora ds. dostępności
Termin składania dokumentów:
23.08.2022 r.
Ilość etatów:
1

Ogłoszenie Nr 7-22.

Data ogłoszenia naboru: 01.08.2022 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. inwestycyjno-administracyjnych; Sekcja ds. kolejki wąskotorowej
Oferowane stanowisko: Starszy specjalista ds. inwestycji
Termin składania dokumentów:
17.08.2022 r.
Ilość etatów:
1

Ogłoszenie Nr 6-22

Data ogłoszenia naboru: 26.07.2022 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. administracyjnych w Krzyżanowicach Średnich
Oferowane stanowisko: Referent pełniący obowiązki  koordynatora ds. dostępności
Termin składania dokumentów:
05.08.2022 r.
Ilość etatów:
1

Ogłoszenie nr 5-22

 

Data ogłoszenia naboru: 25.05.2022 r.
Komórka organizacyjna:
Zespół ds. ochrony przyrody ½ etatu
Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 ½ etatu
Oferowane stanowisko: Starszy specjalista ds. ochrony bioróżnorodności
Termin składania dokumentów:
06.06.2022 r.
Ilość etatów:
1

Ogłoszenie o naborze 4-22

 

Data ogłoszenia naboru: 01.03.2022 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018
Oferowane stanowisko: Adiunkt pełniący obowiązki specjalisty ds. monitorowania realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”
Termin składania dokumentów:
11.03.2022 r.
Ilość etatów:
1

Ogłoszenie nr 3-22