Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Deklaracja dostępności Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

 

Deklaracja dostępności

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZŚiNPK https://pk.kielce.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2009 rok
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-07

Wykonanie audytu dostępności cyfrowej: Synergia Jacek Krzyżaniak, ul. A. Mickiewicza 3, 97-221 Rokiciny-Kolonia

Przystosowanie  strony internetowej dla OzN: Przemysław Tomecki PTM SOFT, Więckowice, ul. Kasztanowa 78, 32-082 Bolechowice.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Treści niedostępne

 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów(OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytywaniem poprzez czytniki ekranu.
 • Serwis zawiera DOC, HLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośredni w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowane były poprawnie.
 • Część filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiada napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, ze zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Wyłączenia

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2024-02-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy zgłosić to do koordynatora dostępności Justyny Komisarczyk, pod adres email: jkomisarczyk@pk.kielce.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 504 826 090.

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, email),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę  realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
 • Adres: ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce
 • E-mail: sekretariat@pk.kielce.pl
 • Telefon: 41 3455880

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych znajduje się
w następujących lokalizacjach:

 • Kielce ul. Łódzka 244, – siedziba główna ZŚiNPK
 • Umianowice ul. Parków 7 – Oddział ZŚiNPK w Umianowicach,
 • Jędrzejów  ul. Dojazd 1 – Świętokrzyska Kolejka Wąskotorowa- Ciuchcia Ponidzie,
 • Niwy 26, gmina Daleszyce – Leśniczówka obiekt edukacyjno-rekreacyjny.

 

Budynek użytkowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Oddział w Kielcach– ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce

 • W godzinach pracy zespołu 7.30-15.30 brama wjazdowa jest otwarta
 • Teren wokół budynku jest utwardzony. Przed budynkiem brakuje miejsc parkingowych dla OzN
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia, które nie są dostosowane dla OzN ze względu na  
 • Budynek nie posiada windy.
 • Toalety znajdujące się na parterze i piętrze nie są dostosowane dla OzN
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille, brak oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym.

 

Budynek Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Oddziału w Umianowicach – Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach, ul. Parków Krajobrazowych 7, 28-404 Kije, 

 • Brama wjazdowa otwarta w godzinach urzędowania Oddziału Parków oraz
  w godzinach zwiedzania Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
 • Teren wokół budynku jest utwardzony,
 • Przy obiekcie znajduje się parking z wyznaczonymi czterema miejscami dla OzN
 • Główne wejście jest na poziomie gruntu, nie ma przeszkód by wjechać na wózku do budynku
 • Budynek posiada windę w pełni dostępną,
 • Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowana dla OzN
 • Przy wejściu jest recepcja z obniżoną ladą, wyposażona w przenośną pętlę indukcyjną.
 • W obiekcie są dwie tyflomapy zewnętrzna i wewnętrzna, obie maja dodatkowo informację dźwiękową 
 • Budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Grupy osób ze specjalnymi potrzebami, które wyrażą chęć skorzystania z oferty Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach, prosimy o kontakt ( nr tel. 504 855 377) w celu omówienia szczegółów.

 

Świętokrzyska Kolejka Wąskotorowa – Ciuchcia Ponidzie, ul Dojazd 1, 28-300 Jędrzejów

 • Teren wokół budynku jest utwardzony, nie ma parkingu dla OzN
 • Jedno wejście do budynku jest dostępne dla OzN
 • Jedna toaleta jest  przystosowana dla OzN
 • https://swietokrzyskakolejka.pl/pl/strona-glowna/

 

Leśniczówka – obiekt edukacyjno-rekreacyjny, Niwy 26, 26-021 Daleszyce – budynek użytkowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

 • Obiekt jest udostępniany tyko dla zorganizowanych grup na warsztaty edukacyjne
 • Teren wokół budynku nie jest utwardzony
 • Przy obiekcie jest parking, ale nie jest utwardzony nie ma wyznaczonych miejsc dla OzN
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia żadne z nich nie jest dostępne, ze względu na schody
 • Budynek ma zagospodarowany parter oraz poddasze, na które prowadzą schody
 • Nie ma windy
 • Toalety nie są przystosowana dla OzN