Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aktualnie obowiązujące akty prawne dotyczące parków krajobrazowych i ich otulin

 

Uchwały dotyczące parków krajobrazowych
 

 

Uchwały dotyczące otulin parków krajobrazowych (posiadających status obszarów chronionego krajobrazu)
 

 

Plan Ochrony Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego
 
Plan Ochrony Kozubowskiego Parku Krajobrazowego
 
Plan Ochrony Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego
 
Plan Ochrony Szanieckiego Parku Krajobrazowego
 
Plan Ochrony Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego