Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do utrzymania szlaku kolejowego, na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej „Ponidzie” .

Zapytanie ofertowe

OPZ

Instrukcja dla wykonawcow

umowa wzór

informacja z otwarcia ofert.doc

Zawiadomienie o wyb orze najkorzystniejszej oferty.doc