Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wyniki naboru

Data publikacji ogłoszenia: 19.02.2024 r.

Termin składania ofert upłynął: 29.02.2024 r.

Stanowisko: Główny specjalista ds. finansowo-księgowych – koordynator w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (Ogłoszenie nr 2/24).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Barbara Grządziela, zam. Kielce.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Głównego specjalisty ds. finansowo-księgowych – koordynatora w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Barbara Grządziela spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 08.02.2024 r.

Termin składania ofert upłynął: 19.02.2024 r.

Stanowisko: Koordynator ds. finansowo – księgowych w ramach projektu LIFE17NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (Ogłoszenie Nr 1/24).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie

W prowadzonym naborze na stanowisko Koordynatora ds. finansowo – księgowych w ramach projektu LIFE17NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy nie wpłynęła żadna oferta.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 1/24 z dnia 08.02.2024 r.) zostaje unieważniony.

Data publikacji ogłoszenia: 14.06.2023 r.

Termin składania ofert upłynął: 26.06.2023 r.

Stanowisko: Księgowy (Ogłoszenie Nr 4/23).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Monika Kubiec, zam. Kielce.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Księgowego w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych w Kielcach, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Monika Kubiec spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

4-7 Wyniki naboru

Data publikacji ogłoszenia: 01.03.2023 r.

Termin składania ofert upłynął: 13.03.2023 r.

Stanowisko: Specjalisty ds. monitorowania realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (Ogłoszenie Nr 3/23).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Bień, zam. Kielce.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Specjalisty ds. monitorowania realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych w Kielcach, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Katarzyna Bień spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 15.02.2023 r.

Termin składania ofert upłynął: 27.02.2023 r.

Stanowisko: Specjalista ds. inwestycji (Ogłoszenie Nr 2/23).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.  

 

Uzasadnienie

W prowadzonym naborze na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach kandydat, którego oferta wpłynęła w naborze na w/w stanowisko nie spełnia wymagań niezbędnych – koniecznych do podjęcia pracy na stanowisku w zakresie doświadczenia zawodowego.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 2/23 z dnia 15.02.2023 r.) zostaje unieważniony.

Data publikacji ogłoszenia: 30.01.2023 r.

Termin składania ofert upłynął: 08.02.2023 r.

Stanowisko: Specjalisty ds. inwestycji (Ogłoszenie Nr 1/23).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.  

 

Uzasadnienie

W prowadzonym naborze na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 1/23 z dnia 30.01.2023 r.) zostaje unieważniony.

Data publikacji ogłoszenia: 17.11.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 28.11.2022 r.

Stanowisko:  Specjalisty ds. inwestycji w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (Ogłoszenie Nr 15/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.  

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Specjalista ds. inwestycji (Ogłoszenie nr 15/22),  obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów Komisja oceniła że Kandydat nie spełnia wymagań koniecznych  do podjęcia pracy na proponowanym stanowisku.  Kandydat nie uzyskał wymaganej liczby punktów z testu sprawdzającego wiedzę w zakresie wymaganym w ogłoszeniu.  Wobec powyższego nie został dopuszczony do dalszego etapu naboru.

Data publikacji ogłoszenia: 14.11.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 25.11.2022 r.

Stanowisko:  Samodzielny referent ds. kolejowych (Ogłoszenie Nr 14/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Wojciech Purchała, zam. Jędrzejów.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Samodzielnego referenta ds. kolejowych w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych w Kielcach, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pan Wojciech Purchała spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 19.10.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 15.11.2022 r.

Stanowisko:  Główny specjalista ds. inwestycji (Ogłoszenie Nr 13/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie

W prowadzonym naborze na stanowisko Głównego specjalisty ds. inwestycji kandydat, którego oferta wpłynęła w naborze na w/w stanowisko nie spełnia wymagań związanych ze stanowiskiem w zakresie: wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 13/22 z dnia 19.10.2022 r.) zostaje unieważniony.

Data publikacji ogłoszenia: 15.09.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 26.09.2022 r.

Stanowisko: Specjalista ds. promocji i marketingu z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach (Ogłoszenie nr 12/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Wioletta Kułaga, zam. Pińczów.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Specjalista ds. promocji i marketingu z obsługą recepcji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach (Ogłoszenie nr 12/22), obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Wioletta Kułaga spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.