Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wyniki naboru

Data publikacji ogłoszenia: 14.09.2020 r.

Termin składania ofert upłynął: 24.09.2020 r.

Stanowisko: Starszy specjalista ds. organizacyjno – administracyjnych (Ogłoszenie 8/20).

Wynik naboru: w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Marek Orlef, zam. Jędrzejów.

 

Uzasadnienie  

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Starszego specjalisty ds. organizacyjno – administracyjnych w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pan Marek Orlef spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 14.09.2020 r.

Termin składania ofert upłynął: 24.09.2020 r.

Stanowisko: Starszy specjalista ds. marketingu i promocji (Ogłoszenie 7/20).

Wynik naboru: w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Wiech, zam. Kielce.

 

Uzasadnienie  

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Starszego specjalisty ds. marketingu i promocji w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Katarzyna Wiech spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 14.09.2020 r.

Termin składania ofert upłynął: 24.09.2020 r.

Stanowisko: Starszy księgowy (Ogłoszenie 6/20).

Wynik naboru: w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Beata Wierna, zam. Pińczów.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Starszy księgowy w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Beata Wierna spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 30.06.2020 r.

Termin składania ofert upłynął: 13.07.2020 r.

Stanowisko: Specjalista ds. ochrony organizmów wodnych w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” (Ogłoszenie Nr 5/20).

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie

W prowadzonym naborze na stanowisko Specjalisty ds. ochrony organizmów wodnych w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 5/20 z dnia 30.06.2020 r.) zostaje unieważniony.

Data publikacji ogłoszenia: 17.04.2020 r.

Termin składania ofert upłynął: 27.04.2020 r.

Stanowisko: Specjalista ds. ochrony organizmów wodnych w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” (Ogłoszenie Nr 4/20).

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie

W prowadzonym naborze na stanowisko Specjalisty ds. ochrony organizmów wodnych w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 4/20 z dnia 17.04.2020 r.) zostaje unieważniony.

Data publikacji ogłoszenia: 03.02.2020 r.

Termin składania ofert upłynął: 14.02.2020 r.

Stanowisko: Kierownik sekcji ds. kolejki wąskotorowej (Ogłoszenie 3/20).

Wynik naboru: w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Rafał Wiśniewski, zam. Busko – Zdrój.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Kierownik sekcji ds. kolejki wąskotorowej w Zespole Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pan Rafał Wiśniewski spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 20.01.2020 r.

Termin składania ofert upłynął: 31.01.2020 r.

Stanowisko: Kierownik sekcji ds. kolejki wąskotorowej w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (Ogłoszenie Nr 2/20).

 

Unieważnia się nabór na stanowisko Kierownika sekcji ds. kolejki wąskotorowej w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (ogłoszenie Nr 2/20 z dnia 20.01.2020 r.).

Data publikacji ogłoszenia: 20.01.2020 r.

Termin składania ofert upłynął: 31.01.2020 r.

Stanowisko: Starszy specjalista ds. turystyki i rekreacji (Ogłoszenie 1/20).

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Rafał Dusza, zam. Kielce.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Starszy specjalista ds. turystyki i rekreacji w Zespole Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pan Rafał Dusza spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 16.05.2019 r.

Termin składania ofert upłynął: 27.05.2019 r.

Stanowisko: Specjalista ds. promocji w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” (Ogłoszenie 9/19).

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani  Milena Bilewska, zam. Widuchowa.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Specjalista ds. promocji w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018
pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Milena Bilewska spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 26.03.2019 r.

Termin składania ofert upłynął: 08.04.2019 r.

Stanowisko: Kierownik sekcji ds. administracyjnych w Krzyżanowicach Średnich (Ogłoszenie 8/19).

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Andrzej Żądło, zam. Dobrowoda

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Kierownika sekcji ds. administracyjnych w Krzyżanowicach Średnich w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pan Andrzej Żądło spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.