Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wyniki naboru

Data publikacji ogłoszenia: 17.03.2021 r.

Termin składania ofert upłynął: 29.03.2021 r.

Stanowisko: Specjalista ds. inwestycji (Ogłoszenie Nr 3/21)

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie

W prowadzonym naborze na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji dokumenty przesłane do tut. jednostki przez kandydata nie spełniają wymagań związanych ze stanowiskiem w zakresie posiadanego wykształcenia.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 3/21 z dnia 17.03.2021 r.) zostaje unieważniony.

Data publikacji ogłoszenia: 08.02.2021 r.

Termin składania ofert upłynął: 18.02.2021 r.

Stanowisko: Główny specjalista ds. zamówień publicznych (Ogłoszenie Nr 1/21)

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Kędzior, zam. Kielce.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Agnieszka Kędzior spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 08.02.2021 r.

Termin składania ofert upłynął: 18.02.2021 r.

Stanowisko: :  Główny specjalista ds. inwestycji (Ogłoszenie Nr 2/21)

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie

 

W prowadzonym naborze na stanowisko Głównego specjalisty ds. inwestycji nie wpłynęła żadna oferta.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 2/21 z dnia 08.02.2021 r.) zostaje unieważniony.

Data publikacji ogłoszenia: 02.11.2020 r.

Termin składania ofert upłynął: 20.11.2020 r.

Stanowisko: Referent ds. planów ochrony parków krajobrazowych (Ogłoszenie 10/20).

 

Wynik naboru: w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Marta Chrząszczyk, zam. Kielce.

 

Uzasadnienie

 W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Referent ds. planów ochrony parków krajobrazowych w Zespole Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Marta Chrząszczyk spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 02.11.2020 r.

Termin składania ofert upłynął: 20.11.2020 r.

Stanowisko: Referent ds. planów ochrony parków krajobrazowych (Ogłoszenie 9/20).

 

Wynik naboru: w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Paweł Kondej, zam. Kielce.

 

Uzasadnienie 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Referent ds. planów ochrony parków krajobrazowych w Zespole Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pan Paweł Kondej spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 14.09.2020 r.

Termin składania ofert upłynął: 24.09.2020 r.

Stanowisko: Starszy specjalista ds. organizacyjno – administracyjnych (Ogłoszenie 8/20).

Wynik naboru: w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Marek Orlef, zam. Jędrzejów.

 

Uzasadnienie  

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Starszego specjalisty ds. organizacyjno – administracyjnych w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pan Marek Orlef spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 14.09.2020 r.

Termin składania ofert upłynął: 24.09.2020 r.

Stanowisko: Starszy specjalista ds. marketingu i promocji (Ogłoszenie 7/20).

Wynik naboru: w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Wiech, zam. Kielce.

 

Uzasadnienie  

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Starszego specjalisty ds. marketingu i promocji w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Katarzyna Wiech spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 14.09.2020 r.

Termin składania ofert upłynął: 24.09.2020 r.

Stanowisko: Starszy księgowy (Ogłoszenie 6/20).

Wynik naboru: w wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Beata Wierna, zam. Pińczów.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w naborze na wolne stanowisko Starszy księgowy w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz ocenę kompetencji kandydatów spełniających wymagania formalne, złożoną z części pisemnej sprawdzającej wiedzę z zakresu wymaganego w ogłoszeniu oraz z części ustnej – rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydatów, Komisja uznała, że Pani Beata Wierna spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Komisja pozytywnie oceniła kompetencje kandydata, poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz wyobrażenie kandydata o pracy na stanowisku.

Data publikacji ogłoszenia: 30.06.2020 r.

Termin składania ofert upłynął: 13.07.2020 r.

Stanowisko: Specjalista ds. ochrony organizmów wodnych w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” (Ogłoszenie Nr 5/20).

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie

W prowadzonym naborze na stanowisko Specjalisty ds. ochrony organizmów wodnych w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 5/20 z dnia 30.06.2020 r.) zostaje unieważniony.

Data publikacji ogłoszenia: 17.04.2020 r.

Termin składania ofert upłynął: 27.04.2020 r.

Stanowisko: Specjalista ds. ochrony organizmów wodnych w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” (Ogłoszenie Nr 4/20).

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie

W prowadzonym naborze na stanowisko Specjalisty ds. ochrony organizmów wodnych w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 4/20 z dnia 17.04.2020 r.) zostaje unieważniony.