Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Komórka organizacyjna E-mail Telefon
Dyrektor: Tomasz Hałatkiewicz th@pk.kielce.pl
41 3455880
Z-ca Dyrektora: Krystyna Wójcik-Daniluk kwd@pk.kielce.pl
41 3455880
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu: Beata Jakubczyk
 sekretariat@pk.kielce.pl
41 3455880
Sekcja ds. finansowo-księgowych
Główny księgowy: Mariusz Szewczyk
 ksiegowosc@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 28
Starszy specjalista ds. finansowych: Barbara Grządziela  ksiegowosc@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 28
Księgowy: Agnieszka Pietras
 ksiegowosc@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 28
Samodzielne stanowisko ds. kadrowo-płacowych
Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych: Magdalena Drążczyk

 kadry@pk.kielce.pl

413455880 wew. 29
Sekcja ds. inwestycyjno-administracyjnych
Kierownik: Monika Gładki
mgladki@pk.kielce.pl
 41 3455880 wew. 30
882-837-677
St. specjalista ds. księgowych: Beata Jabłońska bjablonska@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 32
532-859-027
Sekcja ds. kolejki wąskotorowej
Kierownik: Rafał Wiśniewski

rwisniewski@pk.kielce.pl

882-837-673
Starszy specjalista ds. marketingu i promocji: Katarzyna Wiech 

kwiech@pk.kielce.pl

 
Starszy księgowy: Beata Wierna

bwierna@pk.kielce.pl

 
Starszy specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych: Marek Orlef

morlef@pk.kielce.pl

 
Sekcja ds. administracyjnych w Krzyżanowicach Średnich
 Kierownik: Alicja Adamczyk
  ponidzie@pk.kielce.pl  41 3571711
 Starszy strażnik: Jarosław Powałka   ponidzie@pk.kielce.pl  41 3571711
Zespół ds. edukacji
Kierownik: Magdalena Bieńka-Michalik mmichalik@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 25
601-816-913
Główny Specjalista:  Maria Skrzypek ponidzie@pk.kielce.pl
41 3571711
532-859-167
Główny Specjalista: Eliza Hłasko edukacjakielce@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 26
532-859-028
Starszy Specjalista: Paulina Pytlas
edukacjakielce@pk.kielce.pl
41 2455880 wew. 26
Strażnik: Wiktoria Porzucek edukacjakielce@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 26
532-859-161
Zespół ds. ochrony przyrody
Gł.specjalista: Iwona Ziółkowska iziolkowska@pk.kielce.pl
41 3571711
Referent ds. planów ochrony parków krajobrazowych: Paweł Kondej
 pkondej@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 32
Zespół ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
Kierownik: Elżbieta Bednarska  ochronakrajobrazu@pk.kielce.pl
41 3571711
604-603-260
Gł. Specjalista: Anna Chwalik-Borowiec  ochronakrajobrazu@pk.kielce.pl
41 3571711
St. Specjalista: Zbigniew Ptak  ochronakrajobrazu@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 24
St. Referent: Wojciech Wilk  ochronakrajobrazu@pk.kielce.pl
41 3571711
Referent ds. planów ochrony parków krajobrazowych: Marta Chrząszczyk mchrzaszczyk@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 24
Samodzielne stanowisko ds. turystyki i rekreacji
Starszy specjalista ds. turystyki i rekreacji: Rafał Dusza
 rdusza@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 27
532-859-026
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”
Kierownik projektu: Wojciech Sołtysiak  wsoltysiak@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
532-859-162
Z-ca kierownika projektu: Tomasz Bania  tbania@pk.kielce.pl
41 3571711
607-315-105
Koordynator ds. finansowo-księgowych: Barbara Grządziela ksiegowosclife@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
888-770-338
Specjalista ds. księgowych: Agnieszka Pietras apietras@pk.kielce.pl
41 3155880 wew. 31
605-186-101
Specjalista ds. zamówień publicznych: Agnieszka Kędzior  akedzior@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
Specjalista ds. monitorowania: Piotr Wilk pwilk@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 24
532-859-164
Specjalista ds. wypasu i obsługi technicznej: Bogusław Wojtasik ponidzie@pk.kielce.pl
41 3571711
698-322-137
Specjalista ds. ostoi siedliskowej: Kalina Adamczyk
 kadamczyk@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
Specjalista ds. ostoi ptasiej: Marcin Słoma  msloma@pk.kielce.pl
41 3571711
532-859-166
Specjalista ds. ochrony przyrody: Kamila Mazur  kmazur@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
605-614-102
Specjalista ds. edukacji: Beata Bętkowska
 bbetkowska@pk.kielce.pl
41 3571711
Specjalista ds. ochrony wód: Andrzej Łukasik  alukasik@pk.kielce.pl
605-735-104
Specjalista ds. ochrony organizmów wodnych: Dariusz Wiech
dwiech@pk.kielce.pl
41 3571711
Specjalista ds. promocji: Milena Bilewska  mbilewska@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31

 

Konsultant naukowy: Wojciech Szymański wszymanski@pk.kielce.pl
41 3571711
608-388-240
Tel/fax Kielce sekretariat@pk.kielce.pl
tel. 41 3455880
fax. 41 3455191
Tel/fax Krzyżanowice Średnie ponidzie@pk.kielce.pl
tel./fax 41 3571711