Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Inne

Ogłoszenie o skierowaniu do konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w sprawie utworzenia Sandomiersko-Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego
 

Informacja o wynikach konsultacji i konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego.

Informacja o wynikach konsultacji KPK 2021

Informacja o wynikach konsultacji i konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego.

Informacja o wynikach konsultacji S-OPK 2021

Informacja o wynikach konsultacji i konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szanieckiego Parku Krajobrazowego.

Informacja o wynikach konsultacji SzPK 2021

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szanieckiego Parku Krajobrazowego.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji dot. SzPK

Uchwała Sejmiku XXX.418.21 SzPK

Uchwała Zarz. Nr 3580-21 SzPK

Formularz konsultacji plan ochrony SzPK 2021

Formularz konsultacji plan ochrony SzPK 2021

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji dot. KPK

Uchwała Sejmiku XXX.416.21 KPK

Uchwała Zarz. Nr 3578-21 KPK

Formularz konsultacji plan ochrony KPK 2021

Formularz konsultacji plan ochrony KPK 2021

 

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach ogłasza aukcję na sprzedaż drewna pochodzącego z realizacji zadania pn. „Usuwanie drzew, krzewów i ich podrostów w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”

Poniżej załączniki do pobrania.

Ogłoszenie aukcja

Regulamin aukcji

Załącznik nr 1_Oświadczenie

Protokół z przeprowadzonej aukcji

 

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach ogłasza przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż sprawnego technicznie samochodu osobowego m-ki Dacia Sandero 1.2 benzyna + gaz, rok produkcji 2015, przebieg 66 000 km.
Cena wywoławcza oszacowana przez rzeczoznawcę Polskiego Związku Motorowego wynosi 12 600 PLN.
Oferowany pojazd można oglądać na parkingu Zespołu w dniu przetargu od godz. 800. Szczegółowe informacje na temat pojazdu można uzyskać pod nr tel.: 532 859 026.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Zespołu 94 1020 2629 0000 9102 0342 8430 i przedstawić dowód płaty. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeśli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Licytacja pojazdu odbędzie się w dniu 25 września 2020 roku o godz. 1200.

Kupujący zrzeka się ubezpieczenia OC na rzecz Sprzedającego.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Sprzedaż samochodu informacja