Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Inne

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach ogłasza przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż sprawnego technicznie samochodu osobowego m-ki Dacia Sandero 1.2 benzyna + gaz, rok produkcji 2015, przebieg 66 000 km.
Cena wywoławcza oszacowana przez rzeczoznawcę Polskiego Związku Motorowego wynosi 12 600 PLN.
Oferowany pojazd można oglądać na parkingu Zespołu w dniu przetargu od godz. 800. Szczegółowe informacje na temat pojazdu można uzyskać pod nr tel.: 532 859 026.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Zespołu 94 1020 2629 0000 9102 0342 8430 i przedstawić dowód płaty. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeśli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Licytacja pojazdu odbędzie się w dniu 25 września 2020 roku o godz. 1200.

Kupujący zrzeka się ubezpieczenia OC na rzecz Sprzedającego.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Sprzedaż samochodu informacja

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż technicznie sprawnego samochodu osobowego m-ki Dacia Duster.

Przetarg pisemny na sprzedaż samochodu Dacia Duster

informacja o wyborze oferty

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż 875 bel z przeznaczeniem na biomasę o średnicy 120 cm, owijanych siatką.

Przetarg na sprzedaż bel

formularz ofertowy biomasa

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761).

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego