Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu dostępności cyfrowej 4 stron internetowych Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Poniżej załączniki do pobrania.

Zapytanie ofertowe audyt strony

Audyt strony specyfikacja

Audyt strony instrukcja dla wykonawców

Formularz oferty audyt strony

Zał. nr 1 do formularza oferty audyt strony

Wzór umowy audyt strony

odpowiedź na pytanie audyt – wyjaśnienie

Formularz oferty audyt strony – poprawiony właściwy

Informacja z otwarcia ofert audyt

Zawiadomienie o wyborze oferty

Unieważnienie postępowania audyt