Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Aktualności

W dniach 24-25 października br. uczestniczyliśmy w Dniach Kreatywnej i Aktywnej Edukacji. Wydarzenie obfitowało w wykłady oraz animacje dla uczniów, nauczycieli i innych zainteresowanych. W czwartek zorganizowany został Kongres Aktywnej, Otwartej i Kreatywnej Edukacji, podczas którego poruszono między innymi zagadnienia dotyczące nowoczesnych form kształcenia. W piątek dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego mogli wziąć udział w pokazach, warsztatach, przedstawieniach. Nasza jednostka przygotowała ciekawe stoisko informacyjno-edukacyjne. Uczniowie z dużym zaangażowaniem układali puzzle, malowali, wycinali oraz wykonywali opaski i zakładki do książek z wizerunkami grzybów i  zwierząt.

Informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych nie pracuje. W celu załatwienia wszelkich spraw zapraszamy w sobotę 18 maja w godz. 7.30 – 15.30.

Zdjęcie Monografia Cisowsko-Orłowińskiego Parku KrajobrazowegoPod koniec grudnia 2015 roku ukazała się „Monografia Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego” wydana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach pod redakcją dr hab. inż. prof. UJK Anny Świercz z Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska.

Książka zawiera aktualne  i kompletne dane dotyczące środowiska fizyczno-geograficznego oraz zasobów kulturowych  jednego z najważniejszych i największych (20 693 ha) „leśnych” parków kielecczyzny.

Autorami książki są naukowcy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutów PAN w Krakowie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz licznych instytucji zajmujących się szeroko pojętą ochroną przyrody (m.in. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach, Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody w Kielcach). Celem wydanej Monografii była kompleksowa prezentacja potencjału środowiska Parku oraz edukacja czytelnika w zakresie zmienności i złożoności zasobów przyrodniczych, potrzeb ochrony cennych obiektów oraz sposobów gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Książka liczy 495 stron, jest niezwykle starannie wydana, bogato ilustrowana,  zawiera szereg wartościowych map, z których zdecydowana większość powstała na potrzeby tego wydawnictwa. Publikacja o nakładzie 600 egz. została dofinansowana przez WFOŚiGW w Kielcach, Urząd Marszałkowski, UJK, Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska, ANNA-BUD oraz Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Jest trzecim tomem z serii „Parki Krajobrazowe Ziemi Świętokrzyskiej”.