Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Opracowanie Dokumentacji Systemu Utrzymania dla taboru wąskotorowego na potrzeby projektu pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”.

Zapytanie ofertowe

Szablon DSU

Wzór umowy

Instrukcja dla Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnieciu postępowania