Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Skład Rady Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Rada ZŚiNPK uchwała

Rada Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jest organem opiniodawczo-doradczym.
Do zadań Rady należy w szczególności:
– ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody;
– opiniowanie projektu planu ochrony;
– ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody;
– opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności ZŚiNPK w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.