Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach jest otwarty i konkurencyjny i odbywa się na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z późn. zm.), w związku z art. 7 pkt  3 oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy, wraz z opisem wymagań zawodowych oraz wzorami dokumentów i oświadczeń, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Zespołu w Kielcach przy ul. Łódzkiej 244.

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 15-2023

Regulamin naboru

Załącznik nr 5 Oświadczenie

Załącznik nr 6 Zgoda na przetw. danych

Załącznik nr 7 Kwestionariusz