Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę zadaszeń dla owiec, na potrzeby projektu LIFE13/NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Zapytanie ofertowe – zadaszenia dla owiec

Szcegółowy opis przedmiotu zamówienia zadaszenia dla owiec

Formularz ofertowy zadaszenia dla owiec

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZPK.LIFE.372.18.2015