Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprasza do złożenia oferty na wypas owiec na murawach kserotermicznych w ramach realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn.: „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

zapytanie ofertowe zlecenie wypasu

Szcegółowy opis przedmiotu zamówienia wypas zlecenie

formularz ofertowy wypas

Zawiadomienie o wyborze oferty