Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania ofert na rozpoznanie cenowe dotyczące wykonania zabiegów agrotechnicznych na działkach rolnych o łącznej powierzchni 84,51 ha, położonych w miejscowościach Umianowice gmina Kije i Stawy gmina Imielno zgodnie z „Planem Działalności Rolnośrodowiskowej na lata 2013-2018” z dnia 13.05.2013r.ze zmianami z dnia 12.05.2014r.dla miejscowości Umianowice gmina Kije oraz „Planem Działalności Rolnośrodowiskowej na lata 2014-2019 z dni 12.05.2014r.” dla miejscowości Stawy gmina Imielno sporządzonym przez doradcę rolnośrodowiskowego Panią Małgorzatę Grudzień.

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

wzór umowy