Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę owiec rasy czarnogłówka w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Ogloszenie o zamowieniu UZP

SIWZ – zakup i dostawa owiec

Zalacznik nr 1 – Formularz ofertowy

Zalacznik nr 2 – Oswiadczenie o spelnieniu warunkow

Zalacznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Zalacznik nr 5 – Oswiadczenie o dostarczeniu swiadectwa pochodzenia owiec

Zalacznik nr 6 – Oswiadczenie o stanie zdrowia owiec

Zalacznik nr 7 – Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-zakup i dostawa owiec

zmiana treści SIWZ

zmiana treści załącznika nr 7

Informacja_o_wyborze

Uniewaznienie_czesci_zamowienia

Ogłoszenie o zamówieniu UZP

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzielenie zamówienia

zmiana inform. o wyborze oferty