Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi usuwania drzew, krzewów i ich podrostów w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pod nazwą „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Poniżej mapy lokalizacji obszarów objętych wycinką.

Serpentyny    Skowronno    Szczerbaków, Górki

Wierciszów    Wola Chroberska

zawiadomienie o wyborze oferty