Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz
z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych, planowanych kosztów robót budowlanych oraz opracowaniu koncepcji dotyczącej rozbudowy zaplecza gospodarczo-technicznego dla pokazowej hodowli rodzimej rasy „gęsi kieleckiej”, w ramach projektu pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”

Poniżej załączniki do pobrania.

Zapytanie ofertowe

Zał.1_Formularz ofertowy

Zał.2_Oświadczenie_warunki udziału

Zał.3_Oświadczenie_powiązania osob i kap

Zał.5_OPZ

zał. 5.1_Mapa z planow inwestycją

zał. 5.2_MPZP Umianowice

Wzór umowy_PFU_gesi

Wyjasnienia do treści OPZ_16.11.2021

Informacja z otwarcia ofert_PFU

Korekta informacji z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)