Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na obsługę informatyczną projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w roku 2019.

zapytanie ofertowe

szczegółowy opis zamówienia

Zał.1 – formularz oferty

Wzór umowy_usługi informatyczne

Sprostowanie do zapytania ofertowego

zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia