Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije.

Poniżej załączniki do pobrania

 

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

wzor_oświadczenia_o_przyn_lub_braku_przyn_do_tej_samej_grupy_kapitalow

Zestawienie pomieszczeń z informacją dot. rolet, moskitier i osłon

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 3

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2

1 Specyfikacja NIDARIUM

2 INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW maj 2018-1

3 Specyfikacja rolety przeciwsłon, moskitiery, obud grzejników

4 Specyfikacja Wyposaż techniczne_ DZWIG, KURTYNY,KLAPY,SYSTEM

5 Karta przykładowa latarni – 1

6 Karta przykładowa latarni – 2

7 WIZUALIZACJA POGLADOWA OKIENNICE STACYJKA 1

8 WIZUALIZACJA POGLADOWA OKIENNICE STACYJKA 2

9 PBW_WIEŻA CIŚNIEŃ_DRZWI

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 1

Pozwolenie Starostwo Pińczów:

TOM V – ARANŻACJA WNĘTRZ

TOM VI (03_TECHNOLOGIA BUDYNEK INWENTARSKI ; 05_KONSTRUKCJA RAMPA ; 06_INSTALACJE ELEKTRYCZNE – REWIZJE I RYSUNKI UZULEPELNIAJACE SPIS ZAWARTOSCI_TOM VI ; 01_MAŁA ARCHITEKTURA ; 02_ARCHITEKTURA)

Ogłoszenie o zamówieniu UZP

SIWZ

zał. 1 formularz-ofertowy

zał. 2 osw_speln_warunkow

zał. 3 osw_brak_podstaw_wykluczenia

Zał. 4 Wzór Umowy

zał. 5 Dokumentacja projektowa:

Decyzje ; PROJEKT ZJAZDU ; PRZYL KAN DESZCZ ; PRZYL WOD_KANWIZUALIZACJE

Pozwolenie Urząd Wojewódzki:

TOM I – PBW (01_PZT ; 02A_OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA ; 02B_DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA ; 03_INŻYNIERIA LĄDOWA  ; 04_ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NIDY ; 05_PPOZ ; 06_INWENTARYZACJA DWORCA ; 07_ARCHITEKTURA ; 08_TECHNOLOGIA ; 09_BIOZ ; 10_KONSTRUKCJA ; 11_INSTALACJE SANITARNE ; 12_INSTALACJE ELEKTRYCZNE ; SPIS TREŚCI _UW_TOM I )

TOM II – PROJEKT ARANZACJI WNETRZ

TOM III – USZCZEGOLOWIENIE

Pozwolenie Starostwo Pińczów:

TOM I (01 PZT ; 02_PZT_MALA ARCHITEKTURA ; 03_ROZBIÓRKA WIAT ; 04_BIOZ ; 05_ARCHITEKTURA ; 06_TECHNOLOGIA ; 07_PPOZ ; SPIS ZAWARTOSCI

; TOM I ; 0 DOK FORMALNE )

TOM II (10_ANALIZA ODDZIAŁYW NIDY ; 11_DROGI ; 12_ZIELEŃ ; SPIS ZAWARTOSCI_TOM II ; 08_OPINIA GEOTECHN, DOK BADAŃ PODŁOŻA ; 09_DOK GEOLOG-INZYN )

TOM III (13_KONSTRUKCJA ; SPIS ZAWARTOSCI_TOM III )

TOM IV ( 15_INSTALACJE ELEKTRYCZNE ; SPIS ZAWARTOSCI_TOM IV ; 14_INSTALACJE SANITARNE)

zał. 6 STWiORB

zał. 7 Przedmiary