Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacja o wynikach konsultacji i konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego.

Informacja o wynikach konsultacji S-OPK 2021