Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach ogłasza przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż sprawnego technicznie samochodu osobowego m-ki Dacia Sandero 1.2 benzyna + gaz, rok produkcji 2015, przebieg 66 000 km.
Cena wywoławcza oszacowana przez rzeczoznawcę Polskiego Związku Motorowego wynosi 12 600 PLN.
Oferowany pojazd można oglądać na parkingu Zespołu w dniu przetargu od godz. 800. Szczegółowe informacje na temat pojazdu można uzyskać pod nr tel.: 532 859 026.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Zespołu 94 1020 2629 0000 9102 0342 8430 i przedstawić dowód płaty. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeśli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Licytacja pojazdu odbędzie się w dniu 25 września 2020 roku o godz. 1200.

Kupujący zrzeka się ubezpieczenia OC na rzecz Sprzedającego.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Sprzedaż samochodu informacja