Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, przystępuje do zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do siedziby ZŚiNPK oraz na potrzeby projektu LIFE13 NAT/PL/000038  pn.: „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Informacje dotyczące w/w zamówienia znajdują w plikach do pobrania umieszczonych poniżej.

formularz-ofertowy-siedziba-zsinpk
formularz-ofertowy-life
zawiadomienie-life
zawiadomienie-siedziba-zsinpk
zapytanie-ofertowe-siedziba-zsinpk
zapytanie-ofertowe-life
szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia-siedziba-zsinpk
szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia-life