Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce, przystępuje do zakupu odbiornika GPS na potrzeby projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn.: „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”

Informacje dotyczące w/w zamówienia znajdują w plikach do pobrania umieszczonych poniżej.

zapytanie-ofertowe-gps-str-1
zapytanie-ofertowe-gps-str-2
formularz-ofertowy-gps
zawiadomienie-o-wyborze-odbiornik-gps