Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę paszy przeznaczonej dla owiec na potrzeby projektu  LIFE13 NAT/PL/000038 pn. Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.

01 – ogłoszenie o zamówieniu

02 – Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia

03 – Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

04 – Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy

05 – Załącznik nr 3 Wzór umowy

06 – Załącznik nr 4 Grupa kapitałowa

07 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

08 – SIWZ – zmiana

09 – Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – zmiana

10 – Załącznik nr 3 – Wzor umowy – zmiana

11 – informacja z otwarcia ofert

12-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

13-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia