Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 8.09.2016 r.

Termin składania ofert upłynął: 19.09.2016 r.

Stanowisko: referent pełniący obowiązki specjalisty ds. Ostoi: Kozubowskiej i Nidziańskiej w zakresie realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu (Ogłoszenie 2/16).

Wynik naboru: unieważnienie w związku z rezygnacją Kandydata.

Uzasadnienie

Kandydat zrezygnował z podjęcia pracy na stanowisku referenta pełniącego obowiązki specjalisty ds. Ostoi: Kozubowskiej i Nidziańskiej w zakresie realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.