Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprasza do złożenia oferty na „Zakup i dostawę infrastruktury przeznaczonej do wypasu owiec” na potrzeby projektu LIFE13/NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Zapytanie ofertowe – Infrastruktura wykonanie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia infrastruktura do wypasu stolarka

Szkice infrastruktury

Formularz ofertowy infrastruktura do wypasu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZPK.LIFE.372.17.2015