Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zaprasza do złożenia oferty na budowę budynku gospodarczo-garażowego na sprzęt rolniczy oraz samochody w tym: dostawa i montaż hali namiotowej, wykonanie podłoża pod halę, ułożenie kostki brukowej, wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej w powstałym budynku oraz w związku z wykonaniem plantacji nasiennej w tym: wykonanie ogrodzenia i przygotowanie podłoża pod plantację w ramach realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn.: „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór formularza ofertowego Infrastruktura

Załącznik graficzny nr 1

Załącznik graficzny nr 2

Załącznik graficzny nr 3

załącznik graficzny nr 4a

załącznik graficzny nr 4b

Załącznik graficzny nr 5

Załącznik graficzny nr 6

Unieważnienie postępowania