Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi transportowej  polegającej na przewozie osób uczestniczących w posiedzeniu Komitetu Sterującego w ramach realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn.: „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Zapytanie ofertowe

formularz ofertowy transport K.Ster.

Informacja o wyborze oferty