Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi transportowej  polegającej na przewozie młodzieży biorącej udział w warsztatach edukacyjnych ramach realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn.: „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Poniżej pliki do pobrania:

zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

formularz ofertowy

informacja o wyborze oferty