Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa siatki leśnej o wysokości 160 cm na potrzeby projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn.: „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”

Zapytanie ofertowe

formularz ofertowy-siatki leśne

Informacja o wyborze