Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego 3 obiektów budowlanych
położonych w Kielcach ul. Łódzka 244, Krzyżanowicach Średnich 14 i Niwach Daleszyckich 26 w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

Pismo przewodnie

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy przegląd budynków

Zdjęcia budynków

Informacja o wyborze oferty