Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na wykonania usługi polegającej na przewozie młodzieży z Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu (gm. Chęciny) na trasie Podzamcze – Pińczów (ul. Zachodnia) – Podzamcze w ramach realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn.: „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty