Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę infrastruktury niezbędnej do wypasu owiec i koni, na potrzeby projektu LIFE13/NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty