Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacja o zawarciu umowy.
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach stosownie do postanowień art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie„Projektu planu ochrony dla Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego” oraz „Projektu planu ochrony dla Szanieckiego Parku Krajobrazowego”, zawarta została w dniu 22.07.2008r. umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „KRAMEKO” Sp. z o.o. w Krakowie ul. Mazowiecka 108, 30 – 023 Kraków, na kwotę 288 000,00 zł. (brutto) za opracowanie w/w projektów planów ochrony dla Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego i stanieckiego Parku Krajobrazowego. Umowa została zawarta z wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę z wykonanie w/w planów ochrony.