Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacja o zawarciu umowy

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach stosownie do postanowień art. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zamówienia publicznego w trybie „zapytania o cenę” na dostawę „dwóch samochodów osobowych z produkcji 2006r. marki Fiat Panda model Actual, w wersji Standard wraz z dodatkowym wyposażeniem każdego z samochodów w postaci auto alarmu, dywaników i czterech kół zimowych (felgi + opony)”, dla Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przy ul. Łódzkiej 244, zawarta została dniu 14.02.2007r umowa z firmą PRIMA AUTO Sp. z o.o. w Miechowie ul. Racławicka 26, na kwotę 53 088,00 zł. (brutto) na zakup w/w samochodów.

Umowa została zawarta z firmą, która zaoferowała najniższą cenę zakupu.