Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektu planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Poniżej załączniki do pobrania.

Ogłoszenie_o_zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1-SOPZ_plan_ochrony

Załącznik nr 2-formularz ofertowy

Załącznik nr 3-Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4-Oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik nr 5-Wykaz osób

Załącznik nr 6-Wykaz usług

Załącznik nr 7-Wzór umowy

Odpowiedź_na_ zapytanie

Odpowiedź na zapytanie 2

Odpowiedź na zapytanie 3

Odpowiedź na zapytanie 4

Informacja z otwarcia ofert

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z UZP