Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 26.07.2021 r.
Komórka organizacyjna:
Sekcja ds. kolejki wąskotorowej
Oferowane stanowisko: Główny specjalista ds. inwestycji
Termin składania dokumentów:
10.08.2021 r.
Ilość etatów:
1

ogłoszenie nr 4-21