Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na ocenę zasobów usług ekosystemowych dla obszaru objętego realizacją projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.

Poniżej załączniki do pobrania.

zapytanie ofertowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja dla Wykonwacy wraz z formularzem oferty oraz oświadczenia Wykonawcy

Wzór umowy

Zał. nr 2.1.. Zasięg i powierzchnia projektu – Delta Umianowice

Zal. nr 2.2. Zasięg i powierzchnia projektu – Łęgi Młodzawy

Zał. 2.3. Wykaz działek ewidencyjnych objętych projektem

załącznik nr.2.4. life_ecosystem_services_guidance wymagania UE

Zmiana terminu

Zapytanie ofertowe po zmianie

Wyjasnienia z dnia 11.08.21

Informacja z otwarcia ofert_uslugi ekosystemowe

Zawiadomienie o wyborze oferty