Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 14.11.2022 r.

Komórka organizacyjna: Sekcja d/s kolejki wąskotorowej: Świętokrzyska Kolejka Wąskotorowa Ciuchcia Ponidzie z siedzibą w Jędrzejowie

Oferowane stanowisko: Samodzielny referent ds. kolejowych

Termin składania dokumentów: 25.11.2022 r.

Ilość etatów: 1

ogłoszenie 14-22