Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 19.10.2022 r.

Termin składania ofert upłynął: 15.11.2022 r.

Stanowisko:  Główny specjalista ds. inwestycji (Ogłoszenie Nr 13/22).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie

W prowadzonym naborze na stanowisko Głównego specjalisty ds. inwestycji kandydat, którego oferta wpłynęła w naborze na w/w stanowisko nie spełnia wymagań związanych ze stanowiskiem w zakresie: wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 13/22 z dnia 19.10.2022 r.) zostaje unieważniony.