Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 08.02.2024 r.

Komórka organizacyjna:Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018

Oferowane stanowisko: Koordynator ds. finansowo-księgowych w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy

Termin składania dokumentów: 19.02.2024 r.

Ilość etatów: 1

ogłoszenie 1-24