Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 08.02.2024 r.

Termin składania ofert upłynął: 19.02.2024 r.

Stanowisko: Koordynator ds. finansowo – księgowych w ramach projektu LIFE17NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy (Ogłoszenie Nr 1/24).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.

 

Uzasadnienie

W prowadzonym naborze na stanowisko Koordynatora ds. finansowo – księgowych w ramach projektu LIFE17NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy nie wpłynęła żadna oferta.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 1/24 z dnia 08.02.2024 r.) zostaje unieważniony.