Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 19.02.2024 r.

Komórka organizacyjna: Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018

Oferowane stanowisko: Główny specjalista ds. finansowo-księgowych – koordynator w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy

Termin składania dokumentów: 29.02.2024 r.

Ilość etatów: 1/2

Ogłoszenie 2-24