Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data publikacji ogłoszenia: 15.02.2023 r.

Termin składania ofert upłynął: 27.02.2023 r.

Stanowisko: Specjalista ds. inwestycji (Ogłoszenie Nr 2/23).

 

Wynik naboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko nie wyłoniono kandydata.  

 

Uzasadnienie

W prowadzonym naborze na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach kandydat, którego oferta wpłynęła w naborze na w/w stanowisko nie spełnia wymagań niezbędnych – koniecznych do podjęcia pracy na stanowisku w zakresie doświadczenia zawodowego.
Wobec powyższego nabór (ogłoszenie Nr 2/23 z dnia 15.02.2023 r.) zostaje unieważniony.