Mapa strony
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Data ogłoszenia naboru: 01.03.2023 r.

Komórka organizacyjna: Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. monitorowania realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy.

Termin składania dokumentów: 13.03.2023 r.

Ilość etatów: 1

Ogłoszenie nr 3-23